Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

You are here

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอลแหล่งกำเนิดมลพิษและการส้่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอลแหล่งกำเนิดมลพิษและการส้่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พื้นที่จังหวัดแพร่ การนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีนายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง นำกล่าวรายงานการประชุมฯ ในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ท่านกิตติ เขื่อนแก้ว รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "คำสั่งทางปกครองกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม" โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบและการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะการออกคำสั่งทางปกครอง และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมาโดย สสภ.2 รวมกับทสจ.แพร่และอปท.ที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ ได้ทำการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่ และอำเภสูงเม่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 59 แห่ง โดยผลการตรวจสอบพบว่า 1.แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฎิบัติตามกฎหมายโดยมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก จำนวน 29 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 56.86 ) 2.แหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกและมีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 22 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 43.14) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม นครา พาวิลเลี่ยนโรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาย่อ: 
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอลแหล่งกำเนิดมลพิษและการส้่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม