Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

You are here

วันนี้ (24 เม.ย.60) เวลา 08.30 น. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันนี้ (24 เม.ย.60) เวลา 08.30 น. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษฯ ทั้งนี้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมบรรยาย

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหาย่อ: 
วันนี้ (24 เม.ย.60) เวลา 08.30 น. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA)