Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

You are here

บทความ

โครงการรณรงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติกในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) ได้เคยดำเนินกิจกรรม “โครงการรณรงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติกในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง” เมื่อปีงบประมาณ 2557 เพื่อศึกษาวิจัย
เชิงพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่สสภ.2 ลำปาง ต่อการงดใช้โฟมและถุงพลาสติก สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้รับรู้ปัญหาอันเนื่องจากขยะโฟมและพลาสติกและผลกระทบและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมา รณรงค์ไม่มีการใช้หรือทำให้เกิดขยะประเภทโฟมหรือถุงพลาสติกใน สสภ.2 ลำปาง 

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

การทำปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้สลายตัว และผุพังไปบางส่วน ทำให้ได้ปุ๋ยที่มีลักษณะสีคล้ำดำ มีลักษณะเป็นผง ละเอียดเหมาะ สำหรับการปรับปรุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช 
ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม 

วิธีการเลี้ยงให้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ชุมชน

ขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชนเมืองต่างๆ ในด้านการจัดการเก็บ สถานที่กำจัด รวมถึงวิธีการกำจัดที่เหมาะสมเพื่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิธีกำจัดขยะ ที่ถูกวิธีและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญท่ามกลางสภาวะโลกร้อน และขาดแคลนพลังงานในปัจจุบัน โดยสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้เร็วที่สุดในระยะเวลาเพียง 5 วัน และได้ผลผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักมูลไส้เดือนในคราวเดียวกัน

ดาวโหลดเพิ่มเติม   

 

น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารหนู ที่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เรื่องหนึ่งคือ น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารหนู ซึ่งมีประชาชนบางส่วนในบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปางได้ใช้น้ำบาดาลในการอุปโภค บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากได้รับสารหนูอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  การจัดหาแหล่งน้ำผิวดินแห่งใหม่น่าจะเป็นความต้องการของประชาชนในขณะนี้