Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันที่ 21 กันยายน 2560 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยร่วมประชุมหารือกรอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
วันที่ 21 กันยายน 2560 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยร่วมประชุมหารือกรอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ...
อ่านต่อ...
วันที่ 20 กันยายน 2560 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยดำเนินการรับมอบและพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
วันที่ 20 กันยายน 2560 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยดำเนินการรับมอบและพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16...
อ่านต่อ...
วันที่ 20 กันยายน 2560 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
วันที่ 20 กันยายน 2560 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535...
อ่านต่อ...
วันที่ 19 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมรับมอบประกาศนียบัตรองค์การผู้ให้การสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามโครงการLESS
วันที่ 19 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมรับมอบประกาศนียบัตรองค์การผู้ให้การสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามโครงการLESS...
อ่านต่อ...
วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่าง แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี(2560-2564)
วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่าง แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี(2560-2564)...
อ่านต่อ...
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอลแหล่งกำเนิดมลพิษและการส้่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอลแหล่งกำเนิดมลพิษและการส้่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม...
อ่านต่อ...
วันที่ 11-13 กันยายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
วันที่ 11-13 กันยายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ...
อ่านต่อ...
วันที่ 13 กันยายน 2560 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
วันที่ 13 กันยายน 2560 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ...
อ่านต่อ...
วันที่ 4-8 กันยายน 2560 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 4-8 กันยายน 2560 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
อ่านต่อ...
วันที่ 6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับแกนนำชุมชน จำนวน100คน
วันที่ 6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับแกนนำชุมชน จำนวน100คน...
อ่านต่อ...