Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ท่านคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดในปี 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากสุด

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันที่ 21 ก.พ.60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง
วันที่ 21 ก.พ.60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ...
อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท ห้างสรรพสินค้าและ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่
เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท ห้างสรรพสินค้าและ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 20 กพ. 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้จัดประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2560
วันที่ 20 กพ. 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้จัดประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2560...
อ่านต่อ...
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.2 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.2 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการการทดสอบ SMEs ภาคเหนือ...
อ่านต่อ...
กิจกรรม “จิบกาแฟ แก้ปัญหาหมอกควัน@ดอยเสมอดาว”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ในกิจกรรม “จิบกาแฟ แก้ปัญหาหมอกควัน@ดอยเสมอดาว”...
อ่านต่อ...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office)...
อ่านต่อ...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ นายนวพล จะงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.ฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสำรวจพื้นที่และหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 14 ก.พ. 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 2 ลำปาง จัดการประชุมหารือรายละเอียดกิจกรรมการจัดดารคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 14 ก.พ. 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 2 ลำปาง จัดการประชุมหารือรายละเอียดกิจกรรมการจัดดารคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง...
อ่านต่อ...
วันที่ 14 ก.พ.60 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 2 ลำปาง โดยผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุม warroom การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง
วันที่ 14 ก.พ.60 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 2 ลำปาง โดยผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุม warroom การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง...
อ่านต่อ...
วันที่ 14 กพ. 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 14 กพ. 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น...
อ่านต่อ...