Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ท่านคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดในปี 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากสุด

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน...
อ่านต่อ...
วันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
วันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย...
อ่านต่อ...
วันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม นำโดย ดร. จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ผู้อำนวยการภาคสนาม
วันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม นำโดย ดร. จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ผู้อำนวยการภาคสนาม...
อ่านต่อ...
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ให้การต้อนรับ นายเชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว และนางละมาย จันทะขาว
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ให้การต้อนรับ นายเชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว และนางละมาย จันทะขาว ...
อ่านต่อ...
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง...
อ่านต่อ...
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพและส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพและส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง...
อ่านต่อ...
วันที่ 13 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 13 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ...
อ่านต่อ...
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการขยะและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการขยะและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ...
อ่านต่อ...
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2ลำปางและเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2ลำปางและเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม...
อ่านต่อ...
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท...
อ่านต่อ...