Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดในปี 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากสุด

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันที่ 27 เม.ย. 60 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุมติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
วันที่ 27 เม.ย. 60 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุมติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ...
อ่านต่อ...
วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดย นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตาวจประเมินองค์กรปลอดโฟม100%
วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) โดย นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตาวจประเมินองค์กรปลอดโฟม100%...
อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ...
อ่านต่อ...
วันที่ 26 เม.ย. 60 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สสภ.2 ประธานเปิดงานและถวายความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน แด่พระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน
วันที่ 26 เม.ย. 60 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สสภ.2 ประธานเปิดงานและถวายความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน แด่พระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน ...
อ่านต่อ...
วันที่ 24-26 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และคลังจังหวัดลำปาง
วันที่ 24-26 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และคลังจังหวัดลำปาง ...
อ่านต่อ...
วันที่ 26 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ของจังหวัดลำปาง
วันที่ 26 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ของจังหวัดลำปาง...
อ่านต่อ...
วันที่ 24-25 เมษายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
วันที่ 24-25 เมษายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 25 เมษายน 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560...
อ่านต่อ...
วันนี้ (24 เม.ย.60) เวลา 08.30 น. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วันนี้ (24 เม.ย.60) เวลา 08.30 น. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA)...
อ่านต่อ...
วันที่ 24 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำวิกฤติ ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 24 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำวิกฤติ ครั้งที่ 6/2560...
อ่านต่อ...