Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน...
อ่านต่อ...
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ ทสจ.ลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์ จัดเตรียมงานรณรงค์คัดแยกขยะ
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ ทสจ.ลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์ จัดเตรียมงานรณรงค์คัดแยกขยะ...
อ่านต่อ...
วันที่ 24 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office)
วันที่ 24 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (green office)...
อ่านต่อ...
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ได้เข้าร่วมการอบรมติดตามผลการดำเนินงานและรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560”
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ได้เข้าร่วมการอบรมติดตามผลการดำเนินงานและรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560”...
อ่านต่อ...
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช...
อ่านต่อ...
วันที่ 21 ต.ค.60 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางเข้าร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2560
วันที่ 21 ต.ค.60 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางเข้าร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2560 ...
อ่านต่อ...
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม...
อ่านต่อ...
วันทึ่ 19-20 ต.ค.2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมการบูรณาการแนวทางการทำงานร่วมกับ ทสจ. และ สสภ. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.
วันทึ่ 19-20 ต.ค.2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมการบูรณาการแนวทางการทำงานร่วมกับ ทสจ. และ สสภ. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม....
อ่านต่อ...
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม...
อ่านต่อ...
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง...
อ่านต่อ...