Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ท่านคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดในปี 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากสุด

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยสะสม
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยสะสม...
อ่านต่อ...
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุม "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุม "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง...
อ่านต่อ...
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้มอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำฝนให้แก่ รพ.สต.สะเอียบ
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้มอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำฝนให้แก่ รพ.สต.สะเอียบ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน...
อ่านต่อ...
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่...
อ่านต่อ...
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามการจัดการและจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามการจัดการและจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่...
อ่านต่อ...
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยสะสม
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยสะสม...
อ่านต่อ...
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547...
อ่านต่อ...
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้มอบอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำฝนให้แก่ ทสจ.สุโขทัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้มอบอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำฝนให้แก่ ทสจ.สุโขทัย...
อ่านต่อ...
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน...
อ่านต่อ...