Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ท่านคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดในปี 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากสุด

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
นที่ 27 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ ของสสภ.1-16 ครั้งที่ 1
นที่ 27 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ ของสสภ.1-16 ครั้งที่ 1...
อ่านต่อ...
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความจำเป็นในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความจำเป็นในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท...
อ่านต่อ...
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (สสภ.2) ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ...
อ่านต่อ...
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ...
อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ...
อ่านต่อ...
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 21-23 ธ.ค.59 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หลักสูตร"ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่ ประเทศไทยไร้ขยะ"
วันที่ 21-23 ธ.ค.59 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หลักสูตร"ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่ ประเทศไทยไร้ขยะ"...
อ่านต่อ...
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ 1/2560 ...
อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา...
อ่านต่อ...
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน “คืนฟ้าใส ให้ชาวลำปาง” ประจำปี 2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน “คืนฟ้าใส ให้ชาวลำปาง” ประจำปี 2560 ...
อ่านต่อ...