Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ท่านคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดในปี 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากสุด

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันที่ 25 พ.ย.2559 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรหัวข้อหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมสำหรับ อปท
วันที่ 25 พ.ย.2559 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรหัวข้อหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมสำหรับ อปท...
อ่านต่อ...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...
อ่านต่อ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง "ทีมลำปาง"
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง "ทีมลำปาง" ...
อ่านต่อ...
วันที่ 23 พ.ย.2559 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (นายอาวีระ ภัคมาตร์) เป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง
วันที่ 23 พ.ย.2559 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง (นายอาวีระ ภัคมาตร์) เป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง...
อ่านต่อ...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำอิง ที่ไหลผ่าน จ.พะเยา และแม่น้ำวังตอนบนและในเขตเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำอิง ที่ไหลผ่าน จ.พะเยา และแม่น้ำวังตอนบนและในเขตเทศบาลนครลำปาง ...
อ่านต่อ...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2ลำปาง โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจสอบแก้ไขปัญหามลพิษจากอุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี ปี พ.ศ.2560”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2ลำปาง โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจสอบแก้ไขปัญหามลพิษจากอุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี ปี พ.ศ.2560”...
อ่านต่อ...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณกว๊านพะเยา
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณกว๊านพะเยา ...
อ่านต่อ...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ...
อ่านต่อ...
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำยม
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำยม ...
อ่านต่อ...