Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดในปี 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในขั้นวิกฤตมากสุด

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน ( After Action Review)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน ( After Action Review) ...
อ่านต่อ...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าพบ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าพบ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง...
อ่านต่อ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้สวยงามตามโครงการ "ปรับปรุงและพัฒนาสวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว"
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้สวยงามตามโครงการ "ปรับปรุงและพัฒนาสวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว"...
อ่านต่อ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ...
อ่านต่อ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ดำเนินงาน โครงการอบรม การทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ดำเนินงาน โครงการอบรม การทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข...
อ่านต่อ...
ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.60 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.60 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย...
อ่านต่อ...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจติดตามฟาร์มสุกรและให้คำแนะนำ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจติดตามฟาร์มสุกรและให้คำแนะนำ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 23 พ.ค.60 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ประธานที่ประชุมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ(zero waste) ประจำปี 2560
วันที่ 23 พ.ค.60 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ประธานที่ประชุมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ(zero waste) ประจำปี 2560...
อ่านต่อ...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจติดตามฟาร์มสุกรและให้คำแนะนำ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจติดตามฟาร์มสุกรและให้คำแนะนำ ...
อ่านต่อ...
วันที่ 22 พฤษาภาคม 2560 นำโดย นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ นางสาวสลวย เทียมสระคู ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์
วันที่ 22 พฤษาภาคม 2560 นำโดย นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ นางสาวสลวย เทียมสระคู ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์...
อ่านต่อ...